Családi pótlék külföldön élők számára

payrollbanner Az Adózóna nemrég megjelent cikkében foglalkozik a családi pótlék folyósításának kérdésével. Manapság gyakori, hogy a szülők átmenetileg vagy munkavállalás miatt hosszabb időre az EU más tagállamában, illetve egy EGT-n kívüli országban tartózkodnak. Sok esetbenaz érintettek nincsenek tisztába azzal, hogy ilyen esetben jogosultak-e az ellátásra vagy sem, jelezniük kell- e a folyósító szerv felé vagy sem? Ennek tisztázása érdekében a lentiekben olvashatják az esetek összefoglalását.

Magyarországon a családi pótlékot a Magyar Államkincstár folyósítja. A családok támogatásról szóló jogszabályok előírják, hogy kincstárnak 15 napon belül, írásban be kell jelenteni minden olyan változást, ami érinti a családi pótlék folyósítását. Ennek keretében jelenteni kell, ha az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladóan külföldön tartózkodik, továbbá az Európai Unió tagállamában vagy EGT államban történő munkavállalást illetve önálló vállalkozói tevékenység folytatását.

Bejelentést minden esetben írásban kell megtenni. Az ellátás folyósítását szüneteltetni kell, ha az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem az EU tagállama, nem EGT állam, vagy nem olyan állam, amelynek állampolgára azonos jogállást élvez az Európai Közösség és tagállamai vagy az EGT megállapodásban részes állam állampolgárával. Azaz ha például Kubába, Dél- Afrikába vagy Mexikóba 3 hónapot meghaladó időtartamra megy dolgozni a magyar családi pótlékra jogosult személy, akkor a családi pótlékának a folyósítását szüneteltetik.

Ha EU tagállamba vagy EGT államba megy dolgozni a magyar családi pótlékra jogosult magyar állampolgár, akkor ez esetben az alábbi szabályok érvényesülnek:

– Ha a magyar állampolgár a családjával egy másik EU tagállamban (EGT államba) megy dolgozni és ott lesz lakóhelye is, akkor a  munkavégzés helye szerinti tagállamban fogja kapni ellátását.

– Más a helyzet akkor, ha kiküldetésben dolgozik egy másik EU tagállamban. Az EU tagállamban élő magyar állampolgárnak és a családjának a kiküldetés időtartama alatt továbbra is a Magyar Államkincstár folyósítja az ellátást.

– A harmadik eset az– ami azonban nem kevés számban fordul elő–, hogy a magyar állampolgár egy másik EU tagállamba (EGT államba) megy dolgozni, azonban a családtagjai továbbra is Magyarországon maradnak. Ez esetben a családi pótlék  folyósítása több ország hatáskörébe is tartozik, ami az ellátási összeg emelkedését is jelentheti.
Két vagy több ország érintettsége esetén az összekötő feladatokat ellátó hatóságok döntenek arról, hogy melyik ország elsődleges feladata a családi pótlék folyósítása. Ha az úgynevezett elsődleges országban járó családi pótlék mértéke kevesebb annál, mint amennyit az úgynevezett másodlagos ország folyósítana, akkor ez utóbbi ország a családi pótlék különbözetét fogja folyósítani, de csak igénylés esetén, igénylés hiányában nem jár automatikusan a családi pótlék különbözetének folyósítása a másik államból .
Példaként említeném az ausztriai munkavállalást. Ha kétgyermekes apa Ausztriában dolgozik, akkor a munkaviszonya alapján, a két egészséges gyermekére tekintettel havonta 230 eurót kapna. A család Magyarországon maradt, és Magyarországon dolgozó anya a két
gyermek után havi 26 600 forint családi pótlékra jogosult. A családi pótlék különbözetét az osztrák hatóság folyósítja, ami havi 45 160 forint, éves szinten 541 920 forint.

payrolllogo Payroll Consulting Könyvelő és Tanácsadó Iroda
www.payroll-consulting.hu
2085 Pilisvörösvár, Szent Flórián utca 4.
+36 20 3 710 428