Nyitott szemmel a gyermekemért

Cute little baby girl taking exercise    Már elmúlt X hónapos, de még nem fordult meg, nem kúszik, nem mászik, nem állt fel, nem megy….. és még folytathatnánk a sort. Azt gondolom valamennyi édesanya fejében legalább egyszer átsuhant már hasonló gondolat. Aggódunk, hogy minden rendben van-e, lesz-e olyan ügyes, mint a szomszédé?

Ebben a kérdésben az első és legfontosabb, amit tudomásul kell venni, hogy tilos egymáshoz hasonlítgatni és méricskélni a gyermekeket. Az átlag csupán annyit jelent, hogy a nagy többség, és nem azt, hogy mindenki! Hallgassunk az anyai ösztöneinkre és legyünk türelmesek. Ám ha az már fogyóban volna, és kezd úrrá lenni rajtunk az aggódás, akkor mihez kezdjünk?

A standard, gyermek mozgás- és értelmi képesség fejlődési lépcsőfokokat rögzítő táblázatok kielégítő támpontot adhatnak a szülőknek. (Pl. Babanapló-hónapról hónapra) Azonban ritkábban találkozhatunk olyan leírásokkal, melyekből megtudhatnánk, hogy az adott képesség/ek és képesség területek mutatnak-e elmaradást az átlagoshoz képest -fejletlenségük miatt.  A gyermekekkel foglalkozó tudományok mindegyike, a szakirodalom, az interneten található cikkek némelyike ma már sok felmerülő kérdésre adhat választ a gyermekét tudatosan nevelő szülőnek, amennyiben bizonytalanság merülne fel a fejlődést illetően.

És természetesen nem az a kérdés, hogy mint szülő foglalkozzunk-e a fejlődés menetével.  Az igazán fontos kérdés inkább az, hogy -felismerem-e, ha eltérő; kell-e beleavatkozni; merek-e segítséget kérni a megfelelő embertől-, ha az út, amin halad a gyermek, nagyon „döcögős”, esetleg szembetűnően lassabb az átlagosnál.

Nagyon fontos azzal tisztában lenni, hogy a születéstől 7 éves korig a legfogékonyabb az idegrendszer. Tehát ebben az életszakaszban fejleszthető a leghatékonyabban, főleg játékos, fejlesztő módszerekkel az iskolaérettséghez elvárható szintre.
Sokan vagyunk  anyák, de nem lehetünk mindannyian tanult „mindentudói” a gyermekkel kapcsolatos kérdéseknek. Kérdezni kel!l Méghozzá a gyermek fejlődésében maximálisan jártas és kompetens SZAKEMBEREKTŐL: védőnő, gyermekorvos, gyermekneurológus, ortopédus, gyógypedagógus, pszichopedagógus, fejlesztőpedagógus, óvoda-, vagy iskola pedagógus, gyógytornász…
Ha pedig fejlesztésre van szükség bármelyik területen /mozgás, értelmi/, akkor a megfelelő terápiát, fejlesztő foglalkozást végző szakember felkutatásához is kérhetünk és kaphatunk segítséget. A továbbiakban pedig egy közös, egymásra utalt, lelkiismeretes, kitartó csapatmunkára van szükség a szülő és a fent említett szakemberek között, melynek nyertese maga a GYERMEK.

Első diplomámat és sportedzői okleveleimet a Magyar Testnevelési Egyetemen kaptam meg, majd gyógymasszőrként az izomkorrekciós masszázs technikáját sajátítottam el. Ezután speciális mozgásfejlesztési ismeretekre tettem szert, melyek használatával a második fejlesztő-differenciáló szakpedagógus diplomámmal szerzett tudásomat bővítve adok segítséget minden olyan területen, mely a mozgás tökéletesítésével éri el egyben az értelmi fejlesztő hatást.

A foglalkozásokon hangsúlyos szerepet kap, a komplex képességfejlesztés, mely az életkorhoz/érettséghez igazodik, megfelelő sorrendben egymásra épülnek a gyermeket érő ingerek, a fokozatosan emelkedő terhelés mellett. Összességében tehát a gyengén funkcionáló részképességek megerősítése történik fejlesztő pedagógiai módszerekkel, adott esetben (és korban) a gyógymasszázs segítségével, mely a mozgás állandó minőségi kontrolljával valósul meg. Munkám legfőbb célja az, hogy a mozgásfejlettség és az értelmi fejlettség közötti összefüggéseket vizsgálva, a leghatékonyabb fejlesztési utat megtaláljam.

Jean Piaget svájci pszichológus (1940) szerint a gyermekkori mozgások megalapozzák a gondolkodási, szociális és értelmi fejlődést. A tudomány mai állása is erre az alapgondolatra épít.
Ezek szerint „azoknak a gyerekeknek van igazán jó esélyük a sikeres óvodai és iskolai teljesítményre, akiknél az idegrendszer belső érése és a külső ingerek együttes hatására a csecsemőkori reflexek és elemi mozgásminták a megfelelő időben integrálódtak.”

Biczó-Lévai Krisztina
Fejlesztőpedagógus
tyta5@freemail.hu